unitedmusicvideo.org
Hem Multimedia Vad är UNITED? Nyheter Beställ Kontakta
Bakom kulisserna
Utmärkelser
Musik
Undervisningsplan
Press
Kontakta

Vad är UNITED?

UNITED är en musikvideo om mänskliga rättigheter, och liknar inga andra som världen någonsin sett. Produktionen av UNITED omfattade en 7 000 mil lång resa världen över, igenom 13 länder och över 4 kontinenter. Tvåtusen frivilliga, däribland 150 artister, bidrog med sin tid till detta internationella projekt. Taron Lexton var 19 år när han regisserade UNITED, och det övriga teamet bestod till största delen av tonåringar och yngre vilket gjorde det till ett riktigt ungdomsprojekt.

Filmen handlar om en pojke i slummen med ett brinnande intresse för basketboll (han spelas av 11-årige André Boydon) som råkar ut för ett gäng översittare och deras ledare (Eric Forté), och måste slåss för sin rätt att spela. Det som gör UNITED till en utmärkt video om mänskliga rättigheter är hur André gestaltar detta.

Filmen inbegriper framträdanden av Isaac Hayes (South Park), Erika Christensen (Traffic, Upside of Anger), Jenna Elfman (EdTV, Keeping the Faith), Catherine Bell (JAG) och Lynsey Bartilson (Grounded for Life).

UNITED kom till när Youth for Human Rights International (YHRI) bad UNITED-regissören Taron Lexton att producera ett nytt ledmotiv och en musikvideo för YHRI.UNITED visades inne i Förenta Nationernas världshögkvarter i New York i augusti 2004, och har nu visats i flera länder världen över. UNITED har översatts till 15 språk.

Vad är Youth for Human Rights International (YHRI)?

Syftet med Youth for Human Rights International är att lära ungdomar i hela världen om mänskliga rättigheter, och sålunda hjälpa dem att bli värdefulla förespråkare för främjandet av tolerans och fred.

YHRI grundades av Mary Shuttleworth, som är dess chef. YHRI arbetar i nära samarbete med avdelningen för Mänskliga rättigheter vid Church of Scientology International för att få ut Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till unga människor genom ungdomssammankomster, uppsats- och konsttävlingar, och genom att producera häften och audiovisuellt material för både elever och lärare.

YHRI var tidigare ett projekt för International Foundation for Human Rights and Tolerance för att nå ut i samhället (www.humanrightsandtolerance.org), men har nu bildat sin egen ideella korporation som finns i Los Angeles. YHRI lanserades 2001 i Genève, i Förenta Nationernas Europahögkvarter, där unga vinnare av en uppsatstävling om mänskliga rättigheter från hela Europa fick utmärkelser av Miss Shuttleworth.

I augusti 2004 gjorde Youth for Human Rights International, gemensam sak med International Foundation for Human Rights and Tolerance och Church of Scientology Internationals avdelning för Mänskliga rättigheter och hade under två dagar ett möte – International Youth Summit – i UNICEF-huset i New York. Tjugofem utvalda ungdomar från hela världen deltog och representerade sina respektive länder.

Vad är mänskliga rättigheter?

Varje individ är berättigad till vissa rättigheter – helt enkelt på grund av det faktum att de är människor. Dessa rättigheter inbegriper rätt till liv och frihet, rätt till religionsfrihet, till yttrandefrihet, rätt att ha en åsikt och rätt till utbildning. Det finns trettio grundläggande rättigheter och dessa förklaras i häftet Vad är mänskliga rättigheter?

Om Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna skapades av Förenta Nationerna, som bildades 1945, strax efter andra världskrigets slut. FN grundades för att skapa fred och förebygga krig. I dag är 191 länder medlemmar av Förenta Nationerna.

En kommitté som leddes av Eleanor Roosevelt – gift med Franklin D. Roosevelt, Förenta staternas president 1933–1945 – skapade den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som Förenta Nationerna antog 1948. Förklaringen förklarar de 30 rättigheter som var och en är berättigad till.

Beställ DVD-n on-line
Nytt UNITED-häfte!

Downloada häftet
Public Service
Announcement
Titta på trailern
Vad folk
säger
Hem Multimedia Vad är UNITED? Nyheter Beställ Kontakta

  © 2005-2022 Youth for Human Rights International. Alla rättigheter förbehållna.